Bec 5 dana/2 nocenja

BEČ

5 dana autobusom- 2 noćenjaProgram putovanja:

1 dan: TRSTENIK/KRUŠEVAC /POJATE/JAGODINA/BEOGRAD/NOVI SAD
Polazak iz Trstenika u večernjim časovima. Vožnja kroz Mađarsku i Austriju. Noćna vožnja.

2. dan : BEČ
Dolazak u Beč u jutarnjim časovima. Organizovani obilazak Beča u pratnji lokalnog vodiča na srpskom jeziku. Obilazak zgrade državne Opere, zgrade Parlamenta, Trga Marije Terezije, zgrade Burgteatra, zgrade dvorca Hofburg, Belvedere, zatim centrom grada do glavne ulice Kertner strasse i katedrale Stephansdom. Slobodno popodne. U večernjim časovima smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan:  BEČ
Doručak. Fakultativni obilazak Dunavskog tornja odakle se pruža predivan pogled na Beč i Dunav park., obilazak Pratera. U popodnevnim  časovima povratak u ulicu Mariahilferstrasse sa predviđenim šopingom. Povratak u hotel. Noćenje.

4. dan  BEČ – BEOGRAD
Doručak. Fakultativni obilazak letnje rezidencije Marije Terezije (Šenbrun palata) sa lokalnim vodičem. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Obilazak shopping centra Parndorf (2 sata). Polazak za  Srbiju.

5 dan  JAGODINA/TRSTENIK

Predviđen dolazak u ranim jutranjim časovima

CENA ARANŽMANA: 

Uplata se vrsi u dinarskoj  protivvrednosti po prodajnom kursu  Procredit banke na dan uplate

 

U CENU ARANZMANA JE URAČUNATO:
* Prevoz turističkim autobusom (tv, video i audio oprema, klima, wc, wi-fi ),
* smeštaj u hotelu 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom (švedski sto),
* Smeštaj u 1/2  i  1/2+1 sobama,
* Razgledanja i obilaske prema program,
* Usluge pratioca grupe,
* Usluge lokalnog vodiča za razgledanje Beča,
* Agencijske usluge

 

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

* Međunarodno zdravstveno osiguranje
* Svi vanprogramski troškovi
* Doplata za sobu 1/1 60€

 

NAČINI PLAĆANJA:
1. Gotovinski: 30% prilikom rezervacije ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana.

2. 30 % prilikom rezervacije a ostatak na jednake mesečne rate, čekovima građana, do 20.12.2017. uz uvećanje od 1.5 % na mesečnom nivou za ostatak duga.

FAKULTATIVNI IZLETI:
Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 30 putnika.

*Šenbrun palata – 25€ odrasli (15€ deca )
*Dunavski toranj  10€ (5€ deca)
*Prater – 5€  (deca gratis)
OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Tacna lokacija i ime hotela će biti saopšteni najkasnije 3 dana pre početka putovanja.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA: 
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14,00 h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09,00 h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta. Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Takođe usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika može doći do promene cene fakulative uz saglasnost prijavljenih putnika.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja puta.

VAŽNO: Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne..

Aranžman rađen na bazi 45 plativih putnika.Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.Organizator putovanja T.A.”Living & Travel” licenca OTP 68/2014 od 04.11.2014. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja T.A.”Living & Travel”