Venecija 2017

VENECIJA
5 dana autobusom

TERMIN PUTOVANJA: 

Program putovanja:
1.dan –

Polazak iz Jagodine u popodnevnim satima preko Beograda. Putovanje preko Hrvatske i Slovenije. Noćna vožnja.

2.dan – TRST – PALMANOVA. Dolazak u Trst. Panoramski obilazak: Srpska crkva Sv.Spiridon, Ponte Roso…Slobodno vreme. Nakon toga krecemo za Palmanova outlet centar www.palmanovaoutlet.it. Slobodno vreme za šoping. Nastavak putovanja do Lido di Jesola. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.dan -LIDO DI JESOLO – VERONA – PADOVA – LIDO DI JESOLO –  Doručak. Fakultativni obilazak grada ljubavi Verone. Panoramski obilazak istorijskog centra grada: Trg Bra, Rimska Arena, El Liston, palata Barbieri, Via Mazzoni, Trg Bilja (Erbe), palata Mafei, Domus Mercatorum, toranj Lamberti, “Berlina”, Stub srama, Trg Sinjorija sa spomenikom Dante Aligijeriju, Julijina kuća sa čuvenim balkonom i statuom. Slobodno vreme.Polazak za Padovu, obilazak grada. U večernjim časovima povratak u Lido di Jesolo. Noćenje.

4.dan – VENECIJA – LIDO DI JESOLO – SRBIJA.

Doručak .Dolazak u luku Punto Sabbioni. Fakultativno: Vožnja brodićem od luke Punto Sabioni do istorijskog centra Venecije. Panoramski obilazak: Tamnica u kojoj je bio zatočen čuveni Kazanova, legende o Mostu Uzdaha, panoramski pogled na crkvu Sv.Đorđa na istoimenom ostrvu, palata Zeka (nekadašnja kovnica mletačkih cekina), “Stubovi smrti”, Duždeva palata – sedište moći Mletačke republike, Biblioteka u kojoj se čuva kompletno delo pesnika Petrarke, Trg Sv.Marka, Bazilika Sv.Marka, Prokurati, kafe “Florian”, Zvonik, Astronomski sat… Šetnja do obala Kanala Grande. Razgledanje prelepog Ponte Rialta i šetnja živopisnim sestijerima Venecije, San Polo, Santa Kroće i Dorsoduro. Slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju.

5.dan-

Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim satima.

CENA ARAZMANA: 99 €

Uplata se vrsi u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Procredit banke na dan uplate

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

-prevoz udobnim turističkim autobusom A/C, TV,audio, video
-smeštaj u Lido di Jesolu u HTL sa 3* u sobama 1/2 i 1/3, svaka soba TV7TWC, ishrana na bazi 2 ND (nocenje/dorucak)
-razgledanja i lokalni vodič prema programu,
-licencirani pratioc grupe
-usluge vođe puta i troškovi organizacije

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

-Putno zdravsteno osiguranje
-Voznja brodom (voznja brodom do Venecije 15€)
-Verona-Padova,celodnevni izlet, 20€
-Svi vanprogramski troškovi
-Doplata za polazak iz Nisa, Leskovca,Vranja– 20€ (minimum za realizaciju 8  pax)

 

NAČINI PLAĆANJA:
Gotovinski: 30% prilikom rezervacije ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14,00 h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09,00 h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Takođe usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika može doći do promene cene fakulative uz saglasnost prijavljenih putnika.Tačna lokacija i ime hotela će biti saopštena najkasnije u roku od 3 dana od termina polaska..

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

VAŽNO: Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne..

Aranžman rađen na bazi minimum 45 putnika.
Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Organizator putovanja T.A.”Living & Travel” licenca OTP 68/2014 od 04.11.2015. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja T.A.”Living & Travel”