Budimpesta 3 dana/2 nocenja

BUDIMPESTA

TERMIN PUTOVANJA : 

 

Program putovanja:
1 dan: Jagodina – Budimpesta

Polazak iz Jagodine u 22:30h.Vožnja preko Novog Sada i Subotice uz usputno zadržavanje na novosadskom putu. Nastavak puta prema Budimpešti preko graničnog prelaza Horgoš-Reszke.

 

2 dan:  Budimpesta

Dolazak u Budimpeštu u ranim jutarnjim satima. Panoramsko razgledanje grada. Odlazak na Trg Heroja. Obilazak spomenika “Milenium”, arhitektonskog kompleksa sa dvorcem vojvode Hunjadija i parka “Liget Varoš”. Po završenom obilasku odlazak do Budima. Razgledanje Trga Svetog Trojstva, crkve Mateje Korvina, ribarskog utvrđenja i kraljevske palate. Nakon završenih obilazaka povratak u centar grada u Vaci ulicu. Slobodno vreme za individualni obilazak grada. Nakon individualnog razgledanja grada smeštaj  u hotel.Mogućnost odlaska do tržnog centra IKEA-e.
U večernjim satima moguće fakultativno krstarenje Dunavom uz razgledanje Budimpešte pod noćnim svetlima. Moguća organizacija fakultativnog odlaska na večeru uz muziku u čardi (restoran sa nacionalnom Mađarskom kuhinjom i muzičko-folklornim programom). Noćenje.

 

3.DAN BUDIMPEŠTA – SENT ANDREJA
Doručak.
Odjava iz hotela I odlazak za Sent Andreju.Obilazak simpatičnog baroknog gradića na obali Dunava. Razgledanje Trga Vuka Karadžića, rodne kuće Jakova Ignjatovića, srpskih crkvi (Saborne i Preobraženske) i krsta kneza Lazara.Nakon završenih obilazaka povratak u centar grada i nastavak puta prema tržnom centru CAMPONA.Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
Polazak ka Beogradu u poslepodnevnim casovima sa usputnim pauzama i graničnim formalnostima.

 

CENA  ARANZMANA:

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

Prevoz turističkim autobusima (full oprema, klima, tv, video,dvd,mikrofon)
Smeštaj u hotelu 3* na bazi jednog noćenja sa doručkom
Usluge turističkog vodiča
Troškove organizacije programa
Obilazak Sent Andreje

 

ARANŽMAN  NE OBUHVATA:

Krstarenje Dunavom – 12 €
Večera uz muziku u čardi – 18 € (fakultativni izlet minimum 25 putnika)
Putno-zdravstveno osiguranje
Doplata za 1/1 sobu 20 €
Nepomenute usluge i individualne troškove
Doplata za polaske iz Nisa, Leskovca, Vranja (minimum za transfer 8 putnika)

 

NAČIN PLAĆANJA:
Gotovinski: 30% prilikom rezervacije ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana
NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Takođe usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika može doći do promene cene fakulative uz saglasnost prijavljenih putnika.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne..

Aranžman rađen na bazi minimum 45 putnika. 
Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Organizator putovanja T.A.”Living & Travel” licenca OTP 68/2014 od 04.11.2014.Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja T.A.”Living & Travel”