Segedin


JEDNODNEVNI IZLET AUTOBUSOM

SEGEDIN

Termin: 

Segedin je grad u južnoj Mađarskoj na ušću reke Mureš u Tisu. Predstavlja regionalni centar jugoistočnog dela zemlje i glavni grad županije Čongrad. Ovo je jedan od najpoznatijih univerzitetskih gradova u ovom delu Evrope. Postoje dve legende o poreklu naziva ovog grada. Na osnovu jedne, grad je dobio ime po mađarskoj reči za ugao szög, pošto Tisa prolazeći kroz grad pravi okuku, tj. „ugao“. Drugo objašnjenje je da ime potiče od mađarske reči za ostrvo, odnosno sziget.Prostor i okolina oko današnjeg Segedina je bila naseljena još u antičko doba, ali o tome ne postoje neki značajniji podaci. Segedin je uvek obnavljan tako da danas broji više 200 000 stanovnika, važan je turistički i ekonomski i edukativni centar u Mađarskoj.

 

PROGRAM PUTOVANJA: 1. Dan putovanja

Polazak iz Kraljeva u 04.00 časova. Polazak iz Jagodine u 03.00 časova kod hotela „Jagodina“.Dnevna vožnja autoputem prema graničnom prelazu i obavljanje carinskih formalnosti. Dolazak u Segedin u prepodnevnim časovima. Razgledanje i upoznavanje sa gradom u pratnji vodiča: Glavni (Sečenji) Trg, Zavetna crkva, Srpska Pravoslavna crkva…. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u centru.Individualni obilazak jednog od tržnih centara ARKAD. U popodnevnim časovima odlazak do Morahalom banje.Sastanak grupe na dogovorenom mestu i polazak za Srbiju u 19.00 časova. U zavisnosti od uslova na putu i graničnom prelazu, dolazak na mesto polaska u kasnim večernjim satima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA PO OSOBI: 

Za polazak iz Kraljeva, V. Banje, Trstenika, Kruševca: 2.500,00 rsd
Za polazak iz Paraćina, Ćuprije, Jagodine,Kragujevac: 2.000,00 rsd
Za polazak iz Smedereva, Beograda: 1.500,00 rsd
Za polazak iz Novog Sada: 1.400,00 rsd   

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
*Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema prijavi
*Usluge turističkog vodiča
*Organizacioni troškovi

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

*Međunarodno putno zdravstveno osiguranje (preporučuje se za putovanja u zemlje EU; u slučaju neposedovanja istog granične vlasti mogu sprečiti ulazak na teritoriju EU te putnici sami snose odgovornost za neposedovanje istog)
* Individualni troškovi i druge nepomenute usluge
*Ulaznicu za Morahalom banju

NAČIN PLAĆANJA:
*Gotovinski isplaćeno 7 dana pre putovanja

NAPOMENE:
ZA PUTOVANJE U MAĐARSKU OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.
Ne čeka se na granici obrada papira za TAX FREE.

 

Krajnji rok za prijavu putnika je do popune mesta u zavisnosti od trenutne raspoloživosti. Organizator putovanja T.A. „Living & Travel“ licenca OTP 68/2014 od 04.11.2014.
Aranžman je rađen na bazi minimum 40 plativih putnika u autobusu.
PRIMENJUJU SE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA AGENCIJE „LIVING & TRAVEL“
Cenovnik br. 4 od  20.03.2017