Solun

SOLUN

4 dana autobusom – 1 nocenje

TERMIN PUTOVANJA : 

Program putovanja:

  1. dan: JAGODINA

Polazak iz Jagodine u vecernjim casovima. Noćna vožnja kroz Srbiju, Makedoniju i Grčku sa usputnim zadržavanjima radi odmora

  1. dan: SOLUN

Dolazak u Solun u jutarnjim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Bela kula, Rotonda, Trijumfalna

kapija, crkve Sv. Sofije, Sv. Dimitrija, Aristotelov trg, Galerijev Slavoluk.Smeštaj u hotel .Slobodno vreme u centru za individualne aktivnosti, shopping. U večernjim časovima mogućnost fakultativnog odlaska na večeru u grčkom nacionalnom restoranu. Noćenje.

  1. dan SOLUN

Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak u tržni centar Cosmos.U večernjim časovima polazak za Srbiju. Vožnja kroz Grčku i Makedoniju.

  1. dan MESTO POLASKA

Dolazak na mesto polaska u jutarnjim časovima (Kraj usluga)

 

CENA ARAZMANA: 

Uplata se vrsi u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Procredit banke na dan uplate

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

-prevoz udobnim turističkim autobusom A/C, TV,audio, video
-smeštaj u HTL sa 3* u sobama 1/2 i 1/3, svaka soba TV7TWC, ishrana na bazi 1 ND (dorucak posluženje)
-Odlazak do trznog centra Cosmos
-razgledanja i lokalni vodič prema programu,
-licencirani pratioc grupe
-usluge vođe puta i troškovi organizacije

 

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

-Putno zdravsteno osiguranje
-Svi vanprogramski troškovi
-Doplata za polazak iz Beograda, Kragujevca– 20€ (minimum za realizaciju 8  pax)
-Fakultativni odlazak u grcki nacionalni restoran

NAČINI PLAĆANJA:
Gotovinski: 30% prilikom rezervacije ostatak najkasnije 10 dana pre početka aranžmana

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14,00 h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09,00 h. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine.
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

 

NAPOMENE: Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Takođe usled nedovoljnog broja prijavljenih putnika može doći do promene cene fakulative uz saglasnost prijavljenih putnika.Tačna lokacija i ime hotela će biti saopštena najkasnije u roku od 3 dana od termina polaska..

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

VAŽNO: Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne..

Aranžman rađen na bazi minimum 45 putnika.
Organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.
Organizator putovanja T.A.”Living & Travel” licenca OTP 68/2014 od 04.11.2014. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja T.A.”Living & Travel”