Herceg Novi

Herceg Novi je grad prepoznatljiv po mimozama i mnogobrojnim stepenicama .Rivijera se pruža duž 25 km obale i obuhvata 7 naselja odnosno turističkih mesta od kojih svako ima neku osobenost.Herceg Novi je grad prepoznatljiv po mimozama i mnogobrojnim stepenicama.Stari grad sa svojim građevinama nastalim kroz istoriju, kao što su: Sahat kula, Kanli kula, tvrđava Spanjola, tvrđava Forte Mare predstavlja samo deo kulturne baštine ovog znamenitog grada.U samom centru uz obalu mora pruža se šetalište koje spaja više letovališta i gde se smenjuju uglavnom betonsko-šljunkovite plažice.