Podaci firme

Indentifikacioni podaci

 • Naziv firme: “Living & Travel” d.o.o.
 • Adresa: Slavke Djurdjevic bb
 • Mesto: Jagodina
 • Pib: 106153749
 • Maticni broj: 20544040
 • Sifra delatnosti: 7911-Delatnost putnickih agencija
 • Broj telefona: 035/82-45-435
 • Broj faxa: 035/88-20-535
 • E-mail: office@livingtravel.rs; booking@livingtravel.rs
 • Naziv banke i mesto: HALKBANK
 • Broj tekuceg racuna: 155-33085-83
 • Broj licence: ОТП 68/2014 od 4.11.2014