Terme Čatež

U jugoistočnom delu Slovenije, uz samu hrvatsku granicu, pored mesta Brežice, između reka Save i Krke smestile su se Terme Čatež. Zahvaljujući blagom predalpskom podneblju, modernoj i raznolikoj ponudi, Terme Čatež postale su jedne od najposećenijih termalnih centara u Sloveniji. Zapisi o termama Čatež datiraju još iz 1855 godine, i svedoče o tome da su terme Čatež bile poznate još od 1802.godine. Za terme Čatež vezana je legenda o patuljastom kentauru Čatežu koji je vodio ljude koji su ga poštovali do izvora sveže lekovite vode dok je onima koji su ga naljutili priređivao razne neprilike. Terme Čatež su takođe važile kao najtoplije terme za vreme Habzburške monarhije, a za pozitivna dejstva njenih voda na telo i duh čulo se nadaleko. Taj glas prati terme Čatež i dan danas. Sa svojih 11 izvora termalnih voda čija se temperatura na izvoru kreće u rasponu od 42º-63ºC terme Čatež postale su jedne od najvećih termalnih i wellness centara Slovenije. Korišćenje termalne vode u lekovite, relaksirajuće i rekreacijske svrhe imalo je za rezultat široku ponudu wellness programa. Posebno interesantna je zimsko / letnja termalna rivijera na više od 12.000m² kojom se prostiru bazeni sa termalnom vodom, tobogani, whirpool, reke s brzim i sporim tokom, vodopadi, bazeni sa talasima, podvodn amasaža. Dobra atmosfera i okruženje pozitivno deluju na svakog gosta, bez obzira koja je priroda njihove posete.

Za više informacija, pozovite nas 035/82-45-435